Tittel:
ALT PÅ ÉN FAKTURA
Undertittel:
ALT PÅ ÉN FAKTURA
Posnummersøk?
Tekst:

Hittil har du fått en regning fra oss på strømforbruk og en fra din lokale netteier på nettleien. Framover vil de fleste av dere få dette på én felles faktura fra oss i NorgesEnergi. 

Bedre oversikt

På din nye faktura vil det tydelig framkomme hva som er strømforbruk og hva som er nettleie. Du skal fortsatt lese av strømmen til din lokale netteier, men faktura for nettleie vil sendes fra oss i NorgesEnergi. Smart, ikke sant?

Alt på én faktura iverksettes fra 1. november og løpende gjennom vinteren.