Tittel:
STRØM VS NETTLEIE
Undertittel:
STRØM VS NETTLEIE
Posnummersøk?
Tekst:

Nettleien består av et fastbeløp som nedbetales gjennom et år, samt et flytende ledd som beregnes utfra hvor mye strøm du har brukt. Dette er en av grunnene til at du leser av målerstanden og sender den til netteieren din. De må beregne hvor mye nettleie du skal betale utfra hvor mye strøm du har brukt. Deretter sender de målerstanden videre til oss slik at vi kan beregne hvor mye du skal betale i strøm. Du betaler for strømmen du har brukt til din valgte strømleverandør.

NorgesEnergi = strøm

Netteier = Fastbeløp nettleie + flytende beløp nettleie

Med alt på én faktura fra NorgesEnergi, har din lokale netteier fortsatt samme ansvar som før. Eneste forskjellen er at vi framover vil fakturere nettleien på vegne av din netteier, slik at du slipper to fakturaer. Spørsmål rundt nettleie tar du direkte med din lokale netteier.