Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny
Til bedrift

100 % fornybar energi

Vilkår 100 % fornybar energi:
01.06.2016

1. PRODUKT
Produktet som leveres er 100 % fornybar energi. 100 % fornybar energi er et selvstendig produkt og reguleres av vilkårene i denne avtale. Produktet kan tilknyttes alle NorgesEnergi sine strømavtaler. Oppdatert produktinnhold finnes til enhver tid på norgesenergi.no.

2. PRODUKTINNHOLD
Med 100 % fornybar energi får kunden opprinnelsesgaranti for elektrisitet fra fornybare energikilder. Inkludert i prisen er også en donasjon til Regnskogfondet på 100 kr per år. Dersom avtalen mellom NorgesEnergi og Regnskogfondet opphører, kan NorgesEnergi erstatte kundens opprinnelige tiltak med et nytt miljøtiltak. Donasjonen til Regnskogfondet beregnes for den tid kunden har hatt produktet, inntil 100 kr/året.

3. BETALING
100 % fornybar energi faktureres den til enhver tid gjeldende pris på strømfakturaen fra NorgesEnergi til kunden. Betaling for 100 % fornybar energi beregnes for den tid kunden har hatt produktet, og avregning foretas etterskuddsvis.

4. ENDRING
NorgesEnergi kan endre innholdet i og prisen for 100 % fornybar energi. Endring av innhold foretas med 3 ukers varsel og meldes på NorgesEnergi sin webside, eller ved direkte melding til kunden. Så fremt kunden innen rimelig tid etter endring melder oppsigelse av 100 % fornybar energi, vil kunden kun bli avregnet for perioden frem til endringen trådte i kraft og da til pris som var gjeldende for perioden.

5. OPPSIGELSE
Oppsigelse av avtaleforholdet for 100 % fornybar energi kan meldes av begge parter. Ved oppsigelse fra selskapets side gjelder en oppsigelsestid på 3 uker. Slik oppsigelse skal meldes skriftlig til kunden gjennom melding på Min Side eller direkte til kunde. Oppsigelse fra kunden kan gjøres umiddelbart og uten oppsigelsestid. Slik oppsigelse kan foretas gjennom skriftlig melding til selskapet, gjennom melding på norgesenergi.no, eller til Kundeservice på telefon 38 10 00 80.

6. ANGRERETT
Etter lov om Angrerett, har kjøper 14 dagers angrefrist ved kjøp av 100% Fornybar Energi. Melding om angring gis ved direkte eller skriftlig kontakt med NorgesEnergi, innen angrefristens utløp.