Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny
Til bedrift

Informasjon om AMS

Alle strømkunder får nye og smarte strømmålere innen 1. januar 2019. Disse inngår i det som forkortes AMS.

De nye målerne er en del av ”Avanserte Måle- og Styringssystemer” (AMS), og skal gi deg som forbruker bedre informasjon om strømforbruket ditt, mer nøyaktig avregning og mulighet for automatisk styring av forbruket. 

Omtrent 70% har nå fått installert nye målere i sikringsskapet hjemme, og resten vil altså få det innen 1. januar. Det er nettselskapene som har ansvaret for installasjon og informasjon om disse målerne. Du kontakter altså din netteier (f.eks. Hafslund Nett, Agder Energi Nett, BKK Nett, TrønderEnergi Nett) dersom du har spørsmål om AMS. NVE, som er ansvarlig for sikker strømforsyning i Norge, har samlet mye bra informasjon og hjelp på sin nettside om AMS

Hva sier myndighetene om AMS?

Innføringen av de nye målerne ble bestemt av Olje- og Energidepartmentet 24 juni 2011, da forskriften om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. fikk tilføyelse om AMS. NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartement, og skal blant annet sørge for sikker strømforsyning i hele landet. De følger opp innføringen av AMS og har samlet mye bra informasjon på sine nettsider. 

Innlegg om AMS fra statsråden

Olje- og energiminister Terje Søviknes uttalte i sitt innlegg 1 november 2017 blant annet;

Samfunnets krav til forsyningssikkerhet for strøm øker. Jeg er trygg på at fordelene ved AMS, både for strømkundene og for kraftsystemet vil gjøre seg mer og mer gjeldende etter hvert som vi får erfaring med og utvikler systemet. Et smart nett er et sikrere nett.

Hvilken informasjon kan du selv hente ut av måleren?

Etter 1 januar 2019 har alle rett til å koble egnet utstyr til sin egen måler for å kunne følge bedre med på sitt eget strømforbruk. Da kan du se blant annet:

  • strømforbruk i øyeblikket
  • strømforbruket siste time
  • spenningsnivå
  • overskuddskraft (dersom du har f.eks solcelleanlegg) 

Du kan lese mer om også dette på NVE sine sider om AMS

Hvorfor er de nye målerne nyttige for din netteier?

De nye målerne sender informasjon til din netteier (f.eks. Hafslund NettAgder Energi NettBKK NettTrønderEnergi Nett), og hjelper de på mange områder. Blant annet kan informasjon fra målerne gi

  • færre strømbrudd
  • raskere feilretting
  • færre jordfeil/økt personsikkerhet

Er de nye målerne helsefarlige?

Personer som mener AMS-målerne medfører helsemessige plager, vil få fritak fra kravet om installasjon av AMS-måler dersom lege eller psykolog kan attestere at fritak er et riktig tiltak for å redusere helseplagene til denne personen. NVE opplyser om dette, og om hvordan du søker om fritak, på sine nettsider

Hvor finner jeg mer informasjon om AMS

Det er netteieren din (f.eks. Hafslund NettAgder Energi NettBKK NettTrønderEnergi Nett) som gir deg informasjon om din måler. I tillegg har NVE lagt ut mye bra informasjon på sin nettside. Dersom du ønsker mer informasjon kontakter du din netteier, de kan svare på alt du lurer på.