Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny
Til bedrift

Justerte vilkår

For å sikre at vi kan levere deg alt på én faktura, har vi gjort en liten justering i punkt 6 i avtalevilkårene, gjeldende fra 01.11.16.

Vilkårspunkt 6 etter justeringen: 

6. Med mindre annet er avtalt, fakturerer NorgesEnergi månedlig, basert på reelt eller estimert forbruk for kunden. Fakturering basert på reelt forbruk forutsetter at kunden leser av måleren. Dersom ikke slik avlesning foreligger, forbeholder NorgesEnergi seg retten til å fakturere etter stipulert forbruk basert på forventet årsforbruk. Fakturering skjer etterskuddsvis.

Dersom NorgesEnergi har en avtale med kundens netteier om gjennomfakturering, vil NorgesEnergi viderefakturere nettleien på strømfakturaen. Nettleieavtalen og kontraktsforholdet mellom nettselskapet og kunden er uforandret og består i sin helhet. Kunden gir Norgesenergi fullmakt til å innhente nødvendig informasjon for å gjennomfakturere nettleie. Ved inngåelse av gjennomfakturering kan det bli endringer i fakturaintervall og forfallsdato. Dersom det skulle foreligge årsaker til at gjennomfaktureringen ikke kan gjennomføres, vil kunden få nettleiefaktura direkte fra sin netteier. Ved oppsigelse av kundeforholdet hos NorgesEnergi, opphører også forpliktelsen til gjennomfakturering.

Vilkårspunkt 6 før justeringen:

6. NorgesEnergi fakturerer månedlig, termin eller årlig basert på reelt eller estimert forbruk for kunden. Fakturering basert på reelt forbruk forutsetter at kunden leser av måleren. Dersom ikke slik avlesning foreligger, forbeholder NorgesEnergi seg retten til å fakturere etter stipulert forbruk basert på forventet årsforbruk.