Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Nå blir det enklere å være strømkundeEndelig kan du velge den strømleverandøren du selv ønsker, og likevel få strøm og nettleie samlet på én faktura.

NorgesEnergi har mange kunder i området til Mørenett og er glad for at billig strøm nå er blitt enda enklere for kundene i regionen.

— Vi heier på alt som gjør strøm enklere for kundene våre. Vi har lenge ønsket å få til dette, og endelig er det tilrettelagt slik at også vi som lavprisaktør kan tilby denne fordelen for våre kunder, sier Geir Jørgensen, leder for privatmarkedet i NorgesEnergi.

Geir Jørgensen, leder for privatmarkedet, er svært fornøyd med at NorgesEnergi kan gjøre hverdagen enklere for Skagerak nett kundene ved å ha strøm og nettleie på samme faktura.

Geir Jørgensen, leder for privatmarkedet, er svært fornøyd med at NorgesEnergi kan gjøre hverdagen enklere for kundene hos NTE nett ved å ha strøm og nettleie på samme faktura.

Etterspurt av strømkunder
Fra 1. september 2016 trådte en ny forskrift om fellesfakturering av strøm og nettjenester i kraft – og dette rulles nå ut i de ulike nettområdene landet rundt. Fram til nylig har det kun vært strømleverandører integrert med det lokale nettselskapet som har kunnet tilby strøm og nettleie på samme faktura. Dette har beskyttet de gamle regionale strømleverandørene, og hindret konkurranse til det beste for kundene.

Terje Hamre i Norsk Familieøkonomi er glad for at det praktisk legges til rette for ytterligere konkurranse i markedet.

— Med stigende strømpriser er det spesielt viktig at det opprettholdes en sunn konkurranse i strømmarkedet, og ved å gjøre faktureringen mer sømløs kan kundene få enklere betaling kombinert med fritt valg av strømleverandør. Så selv om ikke strømregningene er morsommere, blir de færre og enklere å forstå, sier Hamre.

En undersøkelse publisert av NVE i 2013 viser at 68 prosent av kundene sier felles fakturering for strøm og nettjenester har betydning for deres valg av strømleverandør. I TNS Gallups Energibarometer for tredje kvartal 2016 svarte hele 84 prosent at de ønsket strøm og nettleie samlet på én faktura.

Økt konkurranse gir lavere priser
Det er 27 år siden fri konkurranse ble innført i kraftmarkedet, og NorgesEnergi har siden 1999 utfordret de tidligere strømmonopolistene. Nå tror Jørgensen at konkurransen blir enda større – og det er til kundenes fordel.

— Vår avtale med kundene er at vi hele tiden skal være blant de billigste strømleverandørene i landet. I alle disse årene har kundene valgt oss til tross for ulempen med å måtte få strøm og nettleie på to separate fakturaer. Nå er vi endelig sikret de samme rammebetingelsene som de regionale strømselskapene, og kan tilby kundene noe som har vært etterspurt, avslutter Geir Jørgensen i NorgesEnergi.

Forskrift om gjennomfakturering av nettleie

  • Nye regler skal gi like konkurransevilkår for strømleverandører.
  • Med felles fakturering kan strømkundene forholde seg til én aktør og én faktura ved kjøp av strøm.
  • Ordningen er innført fra 1. september 2016.
  • NorgesEnergi ruller nå ut felles fakturering av strøm og nettleie til kunder over hele landet. Dette skjer gradvis etter hvert som selskapet inngår avtaler med de ulike lokale netteierne.
  • Mer informasjon om de nye reglene for gjennomfakturering hos NVE.

Strømkundene har et klart ønske om samlet faktura

  • De aller fleste (84 prosent) av landets strømkunder ønsker seg samlet faktura.
  • Når over 70 prosent av de som i dag får separate fakturaer, heller vil ha samlet regning, viser resultatene at ordningen fram til 1. september 2016 ikke var i samsvar med forbrukernes ønsker.

Kilde: Kantar TNS Energibarometer 3. kvartal 2016.

Om NorgesEnergi

  • NorgesEnergi ble etablert i 1999 som den første landsdekkende strømleverandøren etter at strømmonopolet ble opphevet.
  • NorgesEnergi har hovedkontor i Kristiansand.
  • Er blant de største strømleverandørene i landet. Fra 2005 til 2016 har i gjennomsnitt 25 prosent av alle kundene som byttet strømleverandør valgt NorgesEnergi. Dette er suverent flest leverandørbytter. Nummer to i denne perioden er Fjordkraft som har vunnet 12 prosent. (Kilde: TNS Gallup, Energibarometeret 2. kvartal 2016).