Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny
Til bedrift

Forutsigbar og trygg vinterpris

Vil du ha fastpris på strømmen i januar og februar?

Du har Vintertrygghet - og får dermed mulighet til å beskytte deg mot høye strømpriser i vinterhalvåret. Her følger litt informasjon med tilbud om fastpris på strømmen for januar og februar 2018.

 

Bestill fastpris nå

Ønsker du en forutsigbar og trygg pris for januar og februar, kan du binde strømprisen din på 44,99 øre/kWh inkl. mva. Våre kunder i Nordland, Troms og Finnmark har momsfritak, og får derfor fastprisen uten mva. 

Da vet du hvor mye strømmen din koster i januar og februar - uavhengig av hvordan markedet oppfører seg. Smart og enkelt!

PS! Frist for å bestille er 31. oktober!

Bestill fastpris nå på Min side

Helt uavhengig av hvilken strømavtale du har hos oss, får du med Vintertrygghet mulighet til å velge en trygg og forutsigbar fastpris i de månedene hvor strømprisen vanligvis svinger som mest! 

Det kan være vanskelig å spå hva strømprisen vil bli på lang sikt. På kort sikt påvirkes strømprisen av vårt forbruk, tilgang på vann og råvarepriser på gass, olje og kull. Derfor kan vi i kortere perioder oppleve prishopp, særlig om vinteren. 

Prisforventninger framover

Det er mange faktorer som påvirker strømprisen. Her følger informasjon fra våre analytikere om utviklingen i strømmarkedet og hva som er forventet strømpris utover vinteren. 

Vann i magasinene 
Fyllingsgraden i vannmagasinene er på et normalt nivå der produsentene har plass til å ta i mot økte vannmengder utover høsten, uten bekymring for å gå tomme på slutten av vinteren. Oktober er en av de mest spennende månedene i kraftåret ettersom nedbøren nå er rundt det maksimale i løpet av året. 

Om nedbøren utover oktober kommer i form av snø, blir den ikke tilgjengelig for kraftproduksjon før snøen smelter til våren. I oktober i fjor fikk vi lite nedbør, dermed gjorde prisene et hopp i november da Norge måtte importere kraft. Denne situasjonen ventes ikke i oktober i år. 

Prisforventninger 
Basert på dagens forventninger til nedbør og kullpriser, gir dette et forholdsvis stabilt utgangspunkt for høstens prisutvikling. Med økt strømforbruk fram mot vinteren, vil konkurransesituasjonen for nordiske kraftprodusenter bli roligere, og sannsynligheten for at våre kraftpriser nærmer seg de tyske "kullkraftprisene" øker.  

Våre kraftforvaltere har laget en oversikt over forventet prisutvikling utover vinteren.

Grafen viser historisk og forventet utvikling i innkjøpsprisen (lilla linje) på den nordiske kraftbørsen Nord Pool (kilde: Nord Pool og Hafslund Hedging). Det rosa feltet viser mulig utfallsrom for prisen i perioden. El-sertifikater og leverandørens marginer kommer i tillegg til innkjøpsprisen. Den endelige prisen til forbruker er derfor høyere enn det som fremkommer av grafen. Innkjøpsprisen er et gjennomsnitt av de 5 prisområdene i Norge.