Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny
Til bedrift

Forutsigbar og trygg vinterpris

Vil du ha fastpris på strømmen i mars og april?

Du har Vintertrygghet - og får dermed mulighet til å beskytte deg mot høye strømpriser i vinterhalvåret. Nå kan du velge fastpris på strømmen i mars og april 2018.  

 

Bestill fastpris nå

Ønsker du en forutsigbar og trygg pris for mars og april, kan du binde strømprisen din på 39,99 øre/kWh inkl. mva. Våre kunder i Nordland, Troms og Finnmark har momsfritak, og får derfor fastprisen uten mva. 31,99 øre/kWh er prisen uten mva. 

Da vet du hvor mye strømmen din koster i mars og april - uavhengig av hvordan markedet oppfører seg. Smart og enkelt!

PS! Frist for å bestille er 20. desember!

Bestill fastpris nå på Min side

Helt uavhengig av hvilken strømavtale du har hos oss, får du med Vintertrygghet mulighet til å velge en trygg og forutsigbar fastpris i de månedene hvor strømprisen vanligvis svinger som mest! 

Det kan være vanskelig å spå hva strømprisen vil bli på lang sikt. På kort sikt påvirkes strømprisen av vårt forbruk, tilgang på vann og råvarepriser på gass, olje og kull. Derfor kan vi i kortere perioder oppleve prishopp, særlig om vinteren. 

Prisforventninger framover

Det er mange faktorer som påvirker strømprisen. Her følger informasjon fra våre analytikere om utviklingen i strømmarkedet og hva som er forventet strømpris utover vinteren. 

Vann i magasinene 
Det var mer nedbør enn normalt i November, og samtidig ligger det nå snø i store deler av Skandinavia. Snøen som ligger i nærheten av vannmagasinene ligger så høyt at den sannsynligvis ikke vil smelte før våren. Det gir kraftprodusentene god oversikt over hvor mye strøm de kan produsere gjennom vinteren.

Når Skandinavia har overskudd av vannkraft og vann regnes som "gratis" blir verdien av vannkraften bestemt av kostnaden ved alternative former for kraftproduksjon, for eksempel kullkraft. I praksis betyr dette den tyske prisen. Hvor mye under Tyskland prisen i Norge blir bestemmes av konkurransen mellom kraftprodusentene og usikkerheten i kraftmarkedet.

Temperaturen
Temperaturen har stor betydning for kraftprisene gjennom vinteren. Når det er kaldere bruker vi mer strøm, og det påvirker prisen kraftprodusentene tar og også hvor mye kraft vi må hente fra utlandet. Det er ventet at temperaturer og nedbørsmengder vil synke noe under normalen framover. 

Prisforventninger 
Denne vinteren har Norge og Sverige mye vann i magasinene, og det gjør at prisen for første kvartal 2018 ligger nær det prisen var første kvartal 2017. Imidlertid var vinteren 2017 svært mild. 

Forskjellen mellom tysk og nordisk kraftpris kommende vinter er uvanlig stor i forhold til vannressursen vi har nå. Det er mange faktorer som kan spille inn og endre bildet, men i utgangspunktet ser det ut til at strømprisene i vinter kan bli levert et par øre/kWh høyere enn prisene i dag indikerer.

Kilde: Hafslund hedging. 

Våre kraftforvaltere har laget denne oversikten over historisk (lilla linje) og forventet innkjøpspris på kraftbørsen utover vinteren.

Det rosa feltet viser utfallsrommet for hvor innkjøpsprisen kan bevege seg i perioden. Strømleverandørens el-sertifikater og eventuelle påslag kommer i tillegg til prisen i grafen, og endelig pris til forbruker er derfor høyere enn det fremkommer av grafen. Innkjøpsprisen er et gjennomsnitt av de 5 prisområdene i Norge.

Kilde: Nord Pool og Hafslund Hedging