Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny
Til bedrift

Forutsigbar og trygg vinterpris

Vil du ha fastpris på strømmen i november og desember?

Du har Vintertrygghet - og får dermed mulighet til å beskytte deg mot høye strømpriser i vinterhalvåret. Her følger litt informasjon med tilbud om fastpris på strømmen for november og desember 2017.

 

Bestill fastpris nå

Ønsker du en forutsigbar og trygg pris for november og desember, kan du binde strømprisen din på 39,99 øre/kWh inkl. mva. Våre kunder i Nordland, Troms og Finnmark har momsfritak, og får derfor fastprisen uten mva. 

Da vet du hvor mye strømmen din koster i november og desember - uavhengig av hvordan markedet oppfører seg. Smart og enkelt!

PS! Frist for å bestille er 31. august!

Bestill fastpris nå på Min side

Helt uavhengig av hvilken strømavtale du har hos oss, får du med Vintertrygghet mulighet til å velge en trygg og forutsigbar fastpris i de månedene hvor strømprisen vanligvis svinger som mest! 

Det kan være vanskelig å spå hva strømprisen vil bli på lang sikt. På kort sikt påvirkes strømprisen av vårt forbruk, tilgang på vann og råvarepriser på gass, olje og kull. Derfor kan vi i kortere perioder oppleve prishopp, særlig om vinteren. 

Prisforventninger framover

Det er mange faktorer som påvirker strømprisen. Her følger informasjon fra våre analytikere om utviklingen i strømmarkedet og hva som er forventet strømpris utover høsten og vinteren. 

Fyllingsgrad i vannmagasiner 
Forsommeren var preget av god plass i vannmagasinene, og den ekstra nedbøren i juni og juli har ikke forandret dette. Unntaket er Nord-Norge hvor det fortsatt er stort overskudd av vann og snø. Her er imidlertid kapasiteten til å overføre kraften til prisområdene rundt så begrenset at det ikke har særlig betydning for kraftprisene i resten av Skandinavia. 

Fyllingsgraden i magasinene ligger altså jevnt med normalen for årstiden, og det forventes at fyllingsgraden ved inngangen til snølegging/vinter i uke 42 også skal være omtrent som normal eller litt under.

Temperatur 
De viktigste direkte effektene av temperaturen om sommeren er snøsmelting og fordamping. Det er nå forholdsvis små områder med snø, og mengdene er normale. Kraftmagasinene i Sør-Norge har i utgangspunktet plass til smeltevannet, og dermed har temperaturen mindre betydning for strømprisen på sensommeren i år.

Prisforventninger 
Utover i august og september skal flere enn normalt av svenske atomkraftverk ha sin årlige vedlikeholdspause. Dette påvirker de norske strømprisene, og bidrar til at markedet har styrket prisforventningene for denne perioden noe. Samtidig er det i august fortsatt ferietid i Tyskland og i september ventes som normalt for høsten økende nedbørsmengder i Norge. Samlet vil det derfor ikke være grunn til å forvente spesielt høye kraftpriser i perioden. 

Først når temperaturen synker og forbruket til oppvarming øker utover høsten, ventes prisene å øke noe. Men per nå ser det ikke ut som om det fram mot årsskiftet er noen grunn til at markedet skal flytte seg vesentlig vekk fra dagens nivå.  

Kraftforvaltere fra Hafslund Hedging har laget et estimat for forventet prisutvikling for høsten og tidlig vinter.

Denne grafen viser historisk og forventet utvikling i innkjøpsprisen på den nordiske kraftbørsen Nord Pool (kilde: Nord Pool og Hafslund Hedging). El-sertifikater og leverandørens marginer kommer i tillegg til innkjøpsprisen. Den endelige prisen til forbruker er derfor høyere enn det som fremkommer av grafen. Innkjøpsprisen er et gjennomsnitt av de 5 prisområdene i Norge.