Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny
Til bedrift

Sommerpriser i høst!

Vil du ha fastpris på strømmen i september og oktober?

Du har Vintertrygghet - og får dermed mulighet til å beskytte deg mot høye strømpriser i vinterhalvåret. Her følger litt informasjon med tilbud om fastpris på strømmen for september og oktober 2017.

 

Bestill fastpris nå

Ønsker du en forutsigbar og trygg pris for september og oktober, kan du binde strømprisen din på 36,99 øre/kWh inkl. mva. Våre kunder i Nordland, Troms og Finnmark har momsfritak, og får derfor fastprisen uten mva. 

Da vet du hvor mye strømmen din koster i september og oktober - uavhengig av hvordan markedet oppfører seg. Smart og enkelt!

PS! Frist for å bestille er 20. juni!

Bestill fastpris nå på Min side

Helt uavhengig av hvilken strømavtale du har hos oss, får du med Vintertrygghet mulighet til å velge en trygg og forutsigbar fastpris i de månedene hvor strømprisen vanligvis svinger som mest! 

Det kan være vanskelig å spå hva strømprisen vil bli på lang sikt. På kort sikt påvirkes strømprisen av vårt forbruk, tilgang på vann og råvarepriser på gass, olje og kull. Derfor kan vi i kortere perioder oppleve prishopp, særlig om vinteren. 

Vi overvåker strømmarkedet for deg

Det kan være vanskelig å spå vinterens strømpriser allerede nå, da været de neste månedene er en viktig faktor. En varm, tørr og fin sommer betyr høyere strømpris, mens en sommer med mye regn vil gi billigere strøm utover høsten. 

Fyllingsgrad i vannmagasiner 
Fyllingsgraden i vannmagasinene har så langt ligget under normalen, og det er god plass i magasinene til å ta i mot snøen som smelter. Det er fortsatt godt med snø i fjellet, og sammen med lavtrykket som ventes de nærmeste ukene, vil dette bringe fyllingsgraden i vannmagasinene opp mot normalen. 

Temperatur 
Temperaturen i Skandinavia har variert kraftig denne våren, i snitt har det vært 1,2 grader over normalen siden 1. mars. Værbildet for juni starter med varmere vær i nord, mens det i sør blir våtere og kjøligere enn normalt, før det igjen svinger til varmere vær enn normalt for måneden. 

Prisforventninger 
Vannkraftnasjonen Norge har bygget så mye vindkraft at vi samlet sett har overskudd av kraft, som dermed ønskes eksportert og solgt nærmest mulig den tyske kraftprisen. Kraftmarkedet i Skandinavia priser tredje kvartal til ca 22,6 øre/kWh, mens tysk kraft koster ca 31,2 øre/kWh. Konkurransen mellom produsentene, sammen med værforholdene, avgjør hvor stor avstanden mellom skandinavisk og tysk pris blir i sommer. 

Kraftforvaltere fra Hafslund Hedging har laget et estimat for forventet prisutvikling for høsten.

Denne grafen viser historisk og forventet utvikling i innkjøpsprisen på den nordiske kraftbørsen Nord Pool for resten av 2017 (kilde: Nord Pool og Hafslund Hedging). El-sertifikater og leverandørens marginer kommer i tillegg til innkjøpsprisen. Den endelige prisen til forbruker er derfor høyere enn det som fremkommer av grafen. Innkjøpsprisen er et gjennomsnitt av de 5 prisområdene i Norge.