Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny
Til bedrift

Forutsigbar og trygg vinterpris

Vil du ha fastpris på strømmen i september og oktober?

Du har Vintertrygghet - og får dermed mulighet til å beskytte deg mot høye strømpriser i vinterhalvåret. Nå kan du velge fastpris på strømmen i september og oktober 2018.  

 

Bestill fastpris nå

Ønsker du en forutsigbar og trygg pris for september og oktober, kan du binde strømprisen din på 57,99 øre/kWh inkl. mva. Våre kunder i Nordland, Troms og Finnmark har momsfritak, og får derfor fastprisen uten mva. 46,39 øre/kWh er prisen uten mva. 

Da vet du hvor mye strømmen din koster i september og oktober - uavhengig av hvordan markedet oppfører seg. Smart og enkelt!

PS! Frist for å bestille er 2. juli!

Bestill fastpris nå på Min side

Helt uavhengig av hvilken strømavtale du har hos oss, får du med Vintertrygghet mulighet til å velge en trygg og forutsigbar fastpris i de månedene hvor strømprisen vanligvis svinger som mest! 

Det kan være vanskelig å spå hva strømprisen vil bli på lang sikt. På kort sikt påvirkes strømprisen av vårt forbruk, tilgang på vann og råvarepriser på gass, olje og kull. Derfor kan vi i kortere perioder oppleve prishopp. 

Prisforventninger framover

Vi er vant til at sommer og sol fører til lavere strømpriser enn om vinteren, og slik er det også nå. I mai sank prisen på strøm sammenlignet med april med 15,6 prosent. Det til tross; prisen på strøm er høyere i mai i år sammenlignet med mai i fjor og den er på nivå med november og desember 2017.

I Sør-Norge har vi opplevd rekordtemperaturer i mai. Landsgjennomsnittet viser også at mai ble ca 5 grader varmere enn normalt, noe som førte til ekstra rask snøsmelting. Men i stedet for å smelte og bli til vann forsvant mye av snøen opp i luften som damp. Nå har snøsmeltingen nesten stoppet opp, og i tillegg fører tørke og lite nedbør til at vannmagasinene ikke er så fulle som de burde være før sommeren setter inn.

Det produseres opptil 15 terrawatttime* (TWh) mindre energi enn det som er vanlig på denne tiden av året. Det tilsvarer strømforbruket til 750 000 husstander med gjennomsnittlig strømforbruk på 20 000 kWh.

I hele Norge ble det brukt totalt cirka 134 TWh i 2017.

Norge er en del av et nordisk kraftmarked. Vi importerer og eksporterer strøm til og fra andre land. Når etterspørselen etter energi er større enn det som tilbys, stiger prisen. Hvordan prisene blir fremover avhenger mye av nedbøren i sommer og høst.


*En terrawattime tilsvarer en milliard kilowattimer.

Våre kraftforvaltere har laget denne oversikten over historisk (lilla linje) og forventet innkjøpspris på kraftbørsen utover vinteren.

Det rosa feltet viser utfallsrommet for hvor innkjøpsprisen kan bevege seg i perioden. Strømleverandørens el-sertifikater og eventuelle påslag kommer i tillegg til prisen i grafen, og endelig pris til forbruker er derfor høyere enn det fremkommer av grafen. Innkjøpsprisen er et gjennomsnitt av de 5 prisområdene i Norge.

Kilde: Nord Pool og Hafslund Hedging