Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny
Til bedrift

Vil du ha fastpris på strømmen i mars og april?

Du har Vintertrygghet i din strømavtale - og får derfor mulighet til å beskytte deg mot høye strømpriser i vinterhalvåret. Nå kan du binde strømprisen til 38,99 øre/kWh i mars og april 2017.

Helt uavhengig av hvilken strømavtale du har hos oss, får du med Vintertrygghet mulighet til å velge en trygg og forutsigbar fastpris i de kalde vintermånedene - når strømprisen vanligvis svinger som mest! 

Det kan være vanskelig å spå hva strømprisen vil bli på lang sikt. På kort sikt påvirkes strømprisen av vårt forbruk, tilgang på vann og råvarepriser på gass, olje og kull. Derfor kan vi i kortere perioder oppleve prishopp, særlig om vinteren. 

Bestill fastpris nå

Ønsker du en forutsigbar og trygg pris for mars og april, kan du binde strømprisen din på 38,99 øre/kWh inkl. mva. (våre kunder i Nordland, Troms og Finnmark har momsfritak, og får derfor fastprisen uten mva.).

Da vet du hvor mye strømmen din koster i mars og april - uavhengig av hvordan markedet oppfører seg. Smart og enkelt!

Bestill fastpris nå på Min side

Vi overvåker strømmarkedet for deg

Det er mange faktorer som påvirker strømprisen. Her får du litt informasjon om utviklingen i strømmarkedet og hva som er forventet strømpris framover.

Prisforventninger

Strømmarkedet er fortsatt påvirket av de siste års milde vintre. Snømengden i fjellet ligger på det normale og det er god plass i vannmagasinene. Det øker sannsynligheten for en stabilt lav strømpris. Jo lenger vi har normalt vintervær, desto mindre er sjansen for høye priser.

Fyllingsgrad i vannmagasinene

Høsten 2016 var preget av mye vær. Etter en lang periode med lite nedbør og utsikter til kraftmangel gjennom vinteren (og et kraftig hopp i strømprisen), kom en periode med mildvær og mye regn - som sendte vannreservene opp mot normalen igjen. Mer om fyllingsgrad i vannmagasiner kan du lese hos NVE.

Temperaturen

I høst ble det spådd en kald og nedbørsfattig vinter, men dagens varsler tyder på en helt normal utvikling av vinteren. Været varierer - og det er de kalde ukene som vil gi prispåvirkning på strømmen. Når temperaturen faller under minus 10 grader, strever strømnettet og produksjonen i Norge. I slike perioder kan kraftprisen gjøre et hopp på 10 øre/kWh eller mer. Værutsiktene på lengre sikt tyder på normalt vintervær, men antakelig på den milde siden av normalen.

Grafen viser historisk og forventet utvikling i innkjøpsprisen på den nordiske kraftbørsen Nord Pool (Kilde: Nord Pool 26.01.2017 og Hafslund Hedging). Elsertifikater og leverandørens marginer kommer i tillegg til innkjøpsprisen. Den endelige prisen til forbruker er derfor høyere enn det som fremkommer av grafen. Innkjøpsprisen er et gjennomsnitt av de 5 prisområdene i Norge.