Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny
Til bedrift

Billig strøm på både kort og lang sikt

Varmt og vått vær, mer fornybar kraftproduksjon og lave priser på kull bidro til at strømprisene i 2015 ble de laveste på 17 år! Mye nedbør førte til høy kraftproduksjon, samtidig som mildværet reduserte etterspørselen etter strøm. I følge SSB sank kraftprisene med 13,4 prosent fra 2014.

Graf for prisen på innkjøpspris

Fulle vannmagasin

Ved inngangen til 2016 hadde norske vannmagasiner rekordhøy fyllingsgrad. Hva betyr det for deg? På kort sikt betyr det lave strømpriser. På lengre sikt holdes prisene nede fordi utbyggingen av fornybar kraft øker mer enn energibehovet.

Visste du at...?

Ønsker du fast pris?

Norsk kraftproduksjon baserer seg i hovedsak på vannkraft. Derfor vil både temperaturer og nedbørs- mengder fremdeles ha stor betydning for strømprisene. Selv om det forventes lave strømpriser fremover, vil vi kunne få perioder med høyere priser. Dersom du ønsker en forutsigbar strømpris for høstens to første måneder, kan du sikre deg allerede nå.

Bestill her  

Grafen viser historisk og forventet utvikling i innkjøpsprisen på den nordiske kraftbørsen Nord Pool (Kilde: Nord Pool 08.03.2016 og Hafslund Hedging). Elsertifikater og leverandørens marginer kommer i tillegg til innkjøpsprisen. Den endelige prisen til forbruker er derfor høyere enn det som fremkommer av grafen. Innkjøpsprisen er et gjennomsnitt av de 5 prisområdene i Norge.