Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny
Til bedrift

Vil du ha fastpris på strømmen i vinter?

Varmeste september siden år 1900 
Etter en regnfull sommer viste september seg fra sin beste side med en gjennomsnittstemperatur på 3,6 °C over normalen. Godt hjulpet av lave gasspriser, var strømprisene lavere i september enn i både juni, juli og august. Strømprisene har hittil i 2016 vært 25% lavere enn gjennomsnittet de siste 10 årene. Det liker vi!

 

Mindre vann og høyere råvarepriser
Det har vært lite bevegelser i strømprisene frem til vi i første del av oktober fikk et hopp på omtrent 10 øre/kWh. Dette skyldes blant annet et langvarig høytrykk med tørt og kaldt vær over Skandinavia i en normalt regnfull periode, i tillegg til økte råvarepriser på kull og gass. I Norge er vi så heldige at vi har mye vannkraft, men i mange andre land i Europa er det mer vanlig med kull og gass til produksjon av elektrisitet. Ettersom Norden og resten av Europa er koblet sammen gjennom strømkabler, vil produksjons- og prisendringer ett sted, påvirke prisen andre steder. 

Usikre vinterpriser 
Det forventes fortsatt tørt vær og lavere temperaturer enn normalt i tiden framover. Dermed er det svært sannsynlig at Norden kommer til å dra med seg et underskudd av vann inn i vinteren 2017. Dette gir kraftprodusentene mulighet til vente med å produsere strøm til de anser prisen som best mulig. Med mindre vann og høyere råvarepriser forventer markedet høyere vinterpriser enn de svært lave vinterprisene vi har blitt vant med de siste årene. Nå forventes det vinterpriser på rundt 50 øre/kWh (inkl. påslag).

Fast pris i vinter?
I Norden er vi i den heldige situasjonen at vi har mer kraft enn vi trenger. De siste årene har begrenset eksportkapasitet sørget for høyere tilbud enn etterspørsel, og dermed lave strømpriser. På kort sikt påvirkes strømprisen av forbruket vårt, tilgang på vann og råvarepriser på gass, olje og kull. Derfor kan vi i kortere perioder oppleve prishopp. Dersom vi skulle få et ordentlig hopp i strømprisene, er det stor sannsynlighet for at januar og februar er de mest utsatte månedene.

Ønsker du en forutsigbar og trygg vinterpris, kan du binde strømprisen din for januar og februar på 51,99 øre/kWh inkl. mva. Våre kunder i Nordland, Troms og Finnmark har momsfritak, og vil derfor få fastprisen uten mva. Da vet du hvor mye strømmen din koster, uavhengig av hvordan markedet oppfører seg. Smart og enkelt!