Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny
Til bedrift

Hva består strømregningen min av?

Strømregningen din består av fire deler: Innkjøpsprisen på strøm, merverdiavgift til staten, el-sertifikatavgift og påslaget til NorgesEnergi.

Innkjøpsprisen på strøm
Innkjøpsprisen følger prisutvikling på kraftbørsen Nord Pool Spot, og er lik for alle. Strømprisen kan du selv påvirke gjennom reduksjon av forbruket ditt og valg av strømavtale hos oss. Strømprisens andel av den totale strømregningen vil variere noe gjennom året, siden strømprisene vanligvis er noe høyere på vinteren enn på sommeren.

El-sertifikatavgift
Fra 01.01.12 innførte myndighetene en ny elsertifikatordning som pålegger alle strømleverandører kjøp av elsertifikater. Elsertifikater er en støtteordning for kraft produsert fra fornybare energikilder. Myndighetene har vedtatt at strømkundene skal finansierer ordningen. Derfor utgjør Elsertifikatavgiften en del av din strømregning. I 2014 skal vi som kraftleverandør kjøpe elsertifikater tilsvarende 6,9 prosent av ditt forbruk. Denne andelen vil øke frem mot 2020, før den avtar frem mot 2035 (se her for utvikling i kvotekurven).Etter myndighetenes beregning for 2014, vil dette utgjøre en kostand på ca 470 kroner for en husholdning med et årlig forbruk på 20 000 kWh. Mer informasjon om ordningen finner du på www.nve.no.

Merverdiavgift
Strøm er MVA pliktig, og alle må derfor betalte 25% MVA på strømregningen.

Påslag til NorgesEnergi
Som du ser av diagrammet utgjør vårt påslag kun en liten del av strømregningen din. Påslaget utgjør mellom 2-3 % av den totale strømregningen. Dette skal dekke våre kostnader til administrasjon, fakturering og kundeservice.