Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny
Til bedrift

Hva påvirker strømprisen min?

Prisen på strømmen bestemmes av tilbud og etterspørsel, altså av hvor mye strøm kundene ønsker å kjøpe og hvor mye strøm kraftprodusentene har å selge.

Markedet fungerer slik at den billigste kraften produseres først. Dette er normalt vannkraft som produseres i Norge. Når forbruket øker og vi har behov for mer kraft enn det vi klarer å produsere selv, kjøpes dyrere energi inn fra utlandet (f.eks kullkraft, atomkraft og vindkraft), og strømsprisen stiger.

På kort sikt påvirkes strømprisen av forbruket vårt, tilgang på vann og råvarepriser på gass, olje og kull. På lang sikt påvirkes strømprisen av forbruksutvikling, produksjonsevne og transportkapasitet mellom de ulike prisområdene i Norge, og mellom Norge og utlandet.

Strømprisen du som kunde betaler er leverandørens innkjøpspris (spotpris) pluss fortjeneste til kraftleverandøren og merverdiavgift til staten. I tillegg må du betale nettleie til din netteier. Fra 01.01.2012 vedtok Stortinget at Norge skal inngå i en felles elsertifikatordning med Sverige, blant annet som et ledd i oppfølgingen av EUs fornybardirektiv. Kostnaden på elsertifikater vil inngå i den løpende prisen kundene betaler. For 2012 anslår NVE at kostnaden for en husholdning/bedrift med et årsforbruk på 20 000 kWh vil være omlag 150 kr ink. mva.

For mer informasjon om hvordan ordningen med elsertifikater fungerer, se www.nve.no/elsertifikater.