Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny
Til bedrift

Hvorfor er forbruket fordelt som det er på fakturaen?

Forbruket mellom ordinære måleravlesninger fordeles etter din lokale netteiers forbruksprofil og vektes etter periode.

Forbruksprofil
I forbindelse med prisendringer må vi fordele forbruket mellom avlesningene fra din måler. Dersom du ikke har et timesmålt anlegg vil ditt faktiske forbruk bli fordelt i henhold til ditt lokale forbruksmønster. Forbruksmønsteret representerer et gjennomsnittsforbruk for en alminnelig husstand i din lokale netteiers område. Den viser prosentvis hva det er forventet at en gjennomsnittlig strømkunde bruker hver eneste dag i året. Forbruksprofilen kalles justert innmatningsprofil (JIP) og er basert på en standard satt av NVE. Dette forbruksmønsteret vil stemme for de fleste kunder, men dersom du har et avvikende forbruk i forhold til gjennomsnittet, er alternativet å lese av måleren din oftere.

Mange kunder reagerer på at forbruk blir fordelt utover en periode der de ikke har vært hjemme. Vi kan ikke fravike bruk av profilen, men anbefaler å lese av måleren til nettselskapet før avreise og når man kommer tilbake. Da er det mulig for oss å produsere en faktura som tar hensyn til denne avvikende perioden.

Vekting og pris
Strømforbruket ditt er ikke konstant gjennom hele året. I kalde perioder av året bruker vi mer strøm og dessverre fører høyere forbruk til høyere innkjøpspriser. Vi fordeler ikke forbruket ut fra pris, men ut fra hvilken periode som har mest tyngde i forbruksprofilen.

Vi kan også informere deg om at det ikke alltid er som mange tror - at alle kraftleverandører tjener mye når prisen er høy. Det vil i disse periodene være vanskelig å hente ut margin for leverandøren på grunn av høy innkjøpspris.