Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny
Til bedrift

Hyggelige strømpriser

Ved inngangen til sommeren kan vi se tilbake på en mild og snørik vinter med hyggelige strømpriser. I følge Konkurransetilsynets liste var snittprisen for variable strømavtaler på 35 øre/kWh i vinterhalvåret. 

Høy strømproduksjon

Utbygging av fornybar energi, primært vann- og vindkraft, i Norge og Sverige de siste årene, har ført til et økende kraftoverskudd i Norden. Kraftoverskuddet som kommer strømkundene til gode i form av lavere strømpriser vil mest sannsynlig vedvare de kommende årene. 

Lave temperaturer og lave priser

Lave vårtemperaturer har ført til at den store snøsmeltingen i fjellet har latt vente på seg. Mer nedbør enn normalt og høyere strømproduksjon har likevel gitt lave priser. Selv om det nærmer seg sommer og fellesferie, ligger det fremdeles mye snø i høyfjellet - alt tyder på at sommerprisene i år blir lavere enn på lenge. 

Vinterpriser

Fulle vannmagasiner er den beste garantien for lave priser, derfor vil temperatur og ikke minst nedbør i månedene fremover påvirke vinterens strømpriser. En tørr og nedbørfattig sommer og høst vil kunne medføre noe høyere vinterpriser enn forventet. Dersom det blir mye regn i sommer og høst, kan du trøste deg med at vinterens strømpriser holder seg lave.

Full trygghet

Selv om vi ikke forventer store prishopp, kan vi ikke garantere at strømprisen vil holde seg lav gjennom vinteren. Velger du fastpris vet du nøyaktig hva du skal betale.

Grafen viser historisk og forventet utvikling i innkjøpsprisen på den nordiske kraftbørsen Nord Pool. (Kilde: Nord Pool 04.06.2015 og Hafslund Hedging.) El-sertifikater og leverandørens marginer kommer i tillegg til innkjøpsprisen. Den endelige prisen til forbruker er derfor høyere enn det som fremkommer av grafen. Innkjøpsprisen er et gjennomsnitt av de fem prisområdene i Norge.

Vintertrygghet er en rådgivningstjeneste fra NorgesEnergi. Vi gir deg konkrete tilbud om beskyttelse mot høye strømpriser i form av en fastpris for utsatte perioder. Rådgivning gis etter våre løpende markedsvurderinger, med forbehold om vesentlige endringer i markedssituasjonen.