Logoen til NorgesEnergi

Hei! Vurderer du å bli kunde hos NorgesEnergi?

e-Strøm

 • En av landets aller billigste strømavtaler
 • AvtaleGiro og eFaktura som betaling
 • Prisendring varsles 
Bestill
Om produktet

e-Strøm er avtalen for deg som ønsker en billig variabel strømpris. Endrer prisene seg i markedet, følger prisen din raskt etter. Slik er du sikret de aller mest konkurransedyktige strømprisene! Vi varsler endringene løpende på våre nettsider med 14 dagers varsel. Du finner også din oppdaterte strømpris på strompris.no

Avtalen forutsetter eFaktura og AvtaleGiro som betalingsform. Om du ikke oppretter dette, overføres du automatisk til vår strømavtale Topp 10-garanti. 

Særvilkår NorgesEnergi, 15.07.2018

For punkter som ikke er regulert i disse særvilkår, gjelder Standard kraftleveringsavtale fremforhandlet av Forbrukerombudet og Energi Norge. Ved eventuell motstrid mellom punkter i særvilkårene og Standard Kraftleveringsavtale, gjelder reguleringene i disse særvilkårene.

1. Leverandørskifte
På bakgrunn av denne avtale gis NorgesEnergi fullmakt til å melde oppsigelse av abonnentens avtale med nåværende leverandør etter NVEs retningslinjer, og ordner alle formelle forhold vedrørende leverandørskiftet. På bakgrunn av samme fullmakt kan NorgesEnergi innhente nødvendig informasjon vedrørende skiftet fra netteier og nåværende kraftleverandør.

2. Kundeforhold
Som en del av kundeforholdet får alle kunder tilgang på en rekke kundefordeler og mulighet til å bestille fordelsprodukter. Dersom kunden har bestilt fordelsprodukt, gjelder også vilkår for bestilt fordelsprodukt. Betaling for fordelsprodukt kommer i tillegg til betaling for strøm.

3. Endring av rammebetingelser
NorgesEnergi tar forbehold om endringer i offentlige avgifter, samt endringer av rammebetingelser for drift av omsetningsselskaper. Videre forbeholder NorgesEnergi seg retten til, ved etablering av nye eller sammenslåing av eksisterende prisområder eller ved vesentlige avvik i innkjøpspris mellom ulike prisområder, å foreta tilpasninger i produktet. Dersom kunden har et garantiprodukt vil slike tilpasninger kunne medføre endringer i innholdet og omfang av referanselisten og prisgarantien. Tidspunkter for når denne retten til endringer kan anvendes, herunder oppstarts- og avslutningstidspunkt, vurderes av NorgesEnergi. I slike tilfeller vil kundene bli varslet direkte eller på Min side dersom avtalt med kunden. Dette punktet erstatter § 3-1 i gjeldende Standard kraftleveringsavtale.

4. Avgifter
Prisene som oppgis er inklusive merverdiavgift (25 % pr 01.01.2005) og elsertifikat. I Nordland, Troms og Finnmark er det gjort unntak for merverdiavgift. Finnmark, samt enkelte kommuner, er unntatt plikt om elsertifikat.

5. Avregning og fakturering
Med mindre annet er avtalt, fakturerer NorgesEnergi månedlig, basert på reelt eller estimert forbruk for kunden. Fakturering basert på reelt forbruk forutsetter at kunden leser av måleren. Dersom ikke slik avlesning foreligger, forbeholder NorgesEnergi seg retten til å fakturere etter stipulert forbruk basert på forventet årsforbruk. Fakturering av kraftprisen skjer etterskuddsvis.

Nettleie kommer i tillegg til kraftprisen og faktureres av kundens lokale nettselskap eller ved gjennomfakturering. Dersom NorgesEnergi har en avtale med kundens nettselskap om gjennomfakturering, vil NorgesEnergi fakturere kunden for nettselskapets fakturerte nettjenester. Gjennomfakturering medfører ikke endringer i kunde- og avtaleforholdet mellom kunden og nettselskapet. Kunden gir NorgesEnergi fullmakt til å innhente nødvendig informasjon og iverksette nødvendige tiltak for å gjennomfakturere nettjenester. Gjennomfakturering kan medføre endringer i fakturaintervall og forfallsdato. Befriende betaling av gjennomfakturerte nettjenester kan kun skje til NorgesEnergi. Betaling skal skje til NorgesEnergi innen forfall. Ved forsinket betaling av gjennomfakturerte nettjenester har NorgesEnergi rett til å iverksette et hvert innfordringstiltak, herunder inkasso. Dersom det skulle foreligge årsaker til at gjennomfaktureringen ikke kan gjennomføres, vil kunden faktureres for nettjenester direkte fra sitt nettselskap. Ved oppsigelse av kundeforholdet hos NorgesEnergi, opphører også forpliktelsen til gjennomfakturering.

6. Kredittvurdering
Kunden aksepterer at NorgesEnergi kan innhente kredittvurdering og avslå kundeforhold når det foreligger saklig grunn for det. I slike tilfeller bortfaller alle NorgesEnergi sine forpliktelser etter denne avtale i sin helhet.

7. Angrerett
Dersom kjøpsavtale inngås ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted har privatpersoner 14 dagers angrefrist i henhold til bestemmelsene i lov om angrerett. Melding om angring må sendes skriftlig til NorgesEnergi innen angrefristen utløper. Partene er enige om at levering av strøm kan påbegynne før utløp av angrefristen, og kunden må betale for strømforbruket frem til opphør er gjennomført i henhold til vilkår og angrerettloven.

8. Personvern og bruk av informasjon
Vår personvernerklæring inneholder informasjon om hvordan NorgesEnergi behandler personopplysninger. Vi anbefaler våre kunder å lese denne.

Produktvilkår e-Strøm

01.01.2017

 1. Produktet som leveres er "Standard variabel kraftpris".
 2. Produktet er et e-produkt og bestilles elektronisk. All kommunikasjon og dialog mellom NorgesEnergi og kunden skjer via digitale kanaler, eksempelvis Min side. Avtalen er kun beregnet for private husholdninger og gjelder ikke næringsvirksomhet.
 3. Varsel om prisendring vil etter standard kraftleveringsavtale § 6, skje med 14 dagers varsel, direkte fra kraftleverandør til kunde, eller på Min side dersom avtalt med kunden. Direkte varsling ved e-post eller SMS er gratis. NorgesEnergi har rett til å få inndekket sine administrasjons -og portokostnader dersom kunden velger direkte varsling per brev.
 4. Kunden betaler strømfakturaene via AvtaleGiro og eFaktura. Oppretter ikke kunden AvtaleGiro og eFaktura innen 60 dager, overføres kunden til hovedproduktet Topp 10-garanti (variabel strømavtale).

Under kan du søke opp dagens strømpris. I tillegg betaler du kun 29 kr/mnd, som inkluderer lovpålagte elsertifikatkostnader. 

Kunder i Finnmark og følgende kommuner i Troms: Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord er unntatt mva og el-sert. Kunder i resten av Troms og Nordland er unntatt mva.

e-Strøm er avtalen for deg som ønsker en billig variabel strømpris. Endrer prisene seg i markedet, følger prisen din raskt etter. Slik er du sikret de aller mest konkurransedyktige strømprisene! Vi varsler endringene løpende på våre nettsider med 14 dagers varsel. Du finner også din oppdaterte strømpris på strompris.no

Avtalen forutsetter eFaktura og AvtaleGiro som betalingsform. Om du ikke oppretter dette, overføres du automatisk til vår strømavtale Topp 10-garanti. 

Særvilkår NorgesEnergi, 15.07.2018

For punkter som ikke er regulert i disse særvilkår, gjelder Standard kraftleveringsavtale fremforhandlet av Forbrukerombudet og Energi Norge. Ved eventuell motstrid mellom punkter i særvilkårene og Standard Kraftleveringsavtale, gjelder reguleringene i disse særvilkårene.

1. Leverandørskifte
På bakgrunn av denne avtale gis NorgesEnergi fullmakt til å melde oppsigelse av abonnentens avtale med nåværende leverandør etter NVEs retningslinjer, og ordner alle formelle forhold vedrørende leverandørskiftet. På bakgrunn av samme fullmakt kan NorgesEnergi innhente nødvendig informasjon vedrørende skiftet fra netteier og nåværende kraftleverandør.

2. Kundeforhold
Som en del av kundeforholdet får alle kunder tilgang på en rekke kundefordeler og mulighet til å bestille fordelsprodukter. Dersom kunden har bestilt fordelsprodukt, gjelder også vilkår for bestilt fordelsprodukt. Betaling for fordelsprodukt kommer i tillegg til betaling for strøm.

3. Endring av rammebetingelser
NorgesEnergi tar forbehold om endringer i offentlige avgifter, samt endringer av rammebetingelser for drift av omsetningsselskaper. Videre forbeholder NorgesEnergi seg retten til, ved etablering av nye eller sammenslåing av eksisterende prisområder eller ved vesentlige avvik i innkjøpspris mellom ulike prisområder, å foreta tilpasninger i produktet. Dersom kunden har et garantiprodukt vil slike tilpasninger kunne medføre endringer i innholdet og omfang av referanselisten og prisgarantien. Tidspunkter for når denne retten til endringer kan anvendes, herunder oppstarts- og avslutningstidspunkt, vurderes av NorgesEnergi. I slike tilfeller vil kundene bli varslet direkte eller på Min side dersom avtalt med kunden. Dette punktet erstatter § 3-1 i gjeldende Standard kraftleveringsavtale.

4. Avgifter
Prisene som oppgis er inklusive merverdiavgift (25 % pr 01.01.2005) og elsertifikat. I Nordland, Troms og Finnmark er det gjort unntak for merverdiavgift. Finnmark, samt enkelte kommuner, er unntatt plikt om elsertifikat.

5. Avregning og fakturering
Med mindre annet er avtalt, fakturerer NorgesEnergi månedlig, basert på reelt eller estimert forbruk for kunden. Fakturering basert på reelt forbruk forutsetter at kunden leser av måleren. Dersom ikke slik avlesning foreligger, forbeholder NorgesEnergi seg retten til å fakturere etter stipulert forbruk basert på forventet årsforbruk. Fakturering av kraftprisen skjer etterskuddsvis.

Nettleie kommer i tillegg til kraftprisen og faktureres av kundens lokale nettselskap eller ved gjennomfakturering. Dersom NorgesEnergi har en avtale med kundens nettselskap om gjennomfakturering, vil NorgesEnergi fakturere kunden for nettselskapets fakturerte nettjenester. Gjennomfakturering medfører ikke endringer i kunde- og avtaleforholdet mellom kunden og nettselskapet. Kunden gir NorgesEnergi fullmakt til å innhente nødvendig informasjon og iverksette nødvendige tiltak for å gjennomfakturere nettjenester. Gjennomfakturering kan medføre endringer i fakturaintervall og forfallsdato. Befriende betaling av gjennomfakturerte nettjenester kan kun skje til NorgesEnergi. Betaling skal skje til NorgesEnergi innen forfall. Ved forsinket betaling av gjennomfakturerte nettjenester har NorgesEnergi rett til å iverksette et hvert innfordringstiltak, herunder inkasso. Dersom det skulle foreligge årsaker til at gjennomfaktureringen ikke kan gjennomføres, vil kunden faktureres for nettjenester direkte fra sitt nettselskap. Ved oppsigelse av kundeforholdet hos NorgesEnergi, opphører også forpliktelsen til gjennomfakturering.

6. Kredittvurdering
Kunden aksepterer at NorgesEnergi kan innhente kredittvurdering og avslå kundeforhold når det foreligger saklig grunn for det. I slike tilfeller bortfaller alle NorgesEnergi sine forpliktelser etter denne avtale i sin helhet.

7. Angrerett
Dersom kjøpsavtale inngås ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted har privatpersoner 14 dagers angrefrist i henhold til bestemmelsene i lov om angrerett. Melding om angring må sendes skriftlig til NorgesEnergi innen angrefristen utløper. Partene er enige om at levering av strøm kan påbegynne før utløp av angrefristen, og kunden må betale for strømforbruket frem til opphør er gjennomført i henhold til vilkår og angrerettloven.

8. Personvern og bruk av informasjon
Vår personvernerklæring inneholder informasjon om hvordan NorgesEnergi behandler personopplysninger. Vi anbefaler våre kunder å lese denne.

Produktvilkår e-Strøm

01.01.2017

 1. Produktet som leveres er "Standard variabel kraftpris".
 2. Produktet er et e-produkt og bestilles elektronisk. All kommunikasjon og dialog mellom NorgesEnergi og kunden skjer via digitale kanaler, eksempelvis Min side. Avtalen er kun beregnet for private husholdninger og gjelder ikke næringsvirksomhet.
 3. Varsel om prisendring vil etter standard kraftleveringsavtale § 6, skje med 14 dagers varsel, direkte fra kraftleverandør til kunde, eller på Min side dersom avtalt med kunden. Direkte varsling ved e-post eller SMS er gratis. NorgesEnergi har rett til å få inndekket sine administrasjons -og portokostnader dersom kunden velger direkte varsling per brev.
 4. Kunden betaler strømfakturaene via AvtaleGiro og eFaktura. Oppretter ikke kunden AvtaleGiro og eFaktura innen 60 dager, overføres kunden til hovedproduktet Topp 10-garanti (variabel strømavtale).

Under kan du søke opp dagens strømpris. I tillegg betaler du kun 29 kr/mnd, som inkluderer lovpålagte elsertifikatkostnader. 

Kunder i Finnmark og følgende kommuner i Troms: Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord er unntatt mva og el-sert. Kunder i resten av Troms og Nordland er unntatt mva.