logoen til NorgesEnergi Bedrift


Markedskommentar

03.12.2018

Hver måned forteller våre kraftforvaltere om prisforventninger i strømmarkedet. Les markedskommentaren for desember. 


Etter en uvanlig tørr og mild november er den nordiske hydrologiske ressursen nå under normalen igjen. Underskuddet på nedbør i november påvirker først og fremst snømagasinene - og framover vil både temperatur og vind påvirke prisnivået for nordisk strøm for vinteren.

Fyllingsgrad i vannmagasinene

Fyllingsgrad i vannmagasinene er noe under normalt nivå. Tappesesongen fra magasinene er nå i gang - og denne vil vare fram til snøsmeltingen i april. Blir vinteren kald, vil etterspørsel etter strøm øke og magasinene tappes i høyere tempo. Derfor vil lengre perioder med kaldt vær bidra til at produsentene sparer vann. Ved en mild værtype får man motsatt effekt, der produsentene ønsker å kjøre ut mer vann. Været vil derfor ha stor betydning for nivået på vinterprisen.

 

Nedbør og temperatur

November ble tørr og mild, en ganske uvanlig kombinasjon på denne tiden av året, og det var lite vind. Nedbør-underskuddet i november påvirket først og fremst snømagasinene, da mye av nedbøren skulle ha kommet som snø. Underskuddet av snø utgjør størstedelen av underskuddet i den hydrologiske ressursen.

Spesielt temperatur og vind vil påvirke prisnivået for nordisk strøm i vinter. Selv ved omtrent normale vannmengder i vannmagasinene, kan det i kalde og vindstille perioder oppstå risiko for svært høye strømpriser. Vi har allerede hatt en slik kald dag med lite vind i november. Da ble systemprisen i spotmarkedet den 27/11 62,5 øre/kWh, mens den dagen etter ble 49,1 øre/kWh. Dette kan være en forsmak på hvilket prisnivå vi kan forvente til vinteren i kalde perioder.

 

Kull og atomkraft

Prisene i kullmarkedet i Europa falt med ca. 10 % i november. Dette skyldes sannsynligvis samme årsak som for korreksjonene i verdens aksjemarkeder, altså at markedene generelt er nervøse og reagerer negativt på makronyheter som omhandler eksempelvis USAs handelskrig med Kina. 

Ved inngangen til desember koster det ca. 49 øre/kWh å lage strøm fra europeiske kullkraftverk, det er omtrent uforandret i forhold til for en måned siden. Kostnaden ved å produsere fra et gasskraftverk vil ligge en del høyere i pris.

Den nordiske kjernekraften produserer stort sett i henhold til oppgitte produksjonsplaner og alle de nordiske kjernekraftblokkene produserer for tilnærmet full effekt. Reaktorene skal nå produsere for fullt fram til siste halvdel av april neste år, da revisjonssesongen starter for noen av reaktorene.

 

Prisforventning

Prisoppgangen på den nordiske strømbørsen Nasdaq har den siste måneden vært større enn i det tyske markedet. Prisdifferansen mellom Tyskland og Norden har derfor blitt noe mindre.

Markedsforventningen til tyske strømpriser gjennom år 2019 ligger for tiden på ca. 51 øre/kWh, noe over kostnaden for et kullkraftverk. Nordiske strømpriser for kommende kalenderår omsettes til sammenlikning på ca. 41,5 øre/kWh på strømbørsen til Nasdaq.

Dersom vi antar kommende vinter blir veldig mild/våt eller tørr/kald kan man si at utfallsrommet for de nordiske strømprisene første kvartal 2019 er rundt 30 øre/kWh på det laveste og opp mot 70-80 øre/kWh på det høyeste. Basert på dagens informasjon i kraftmarkedet så er markedsforventningen til strømprisen for første kvartal 2019 i området 49 - 54 øre/kWh*.


* Leverandørens påslag og lovpålagte elsertifikater, samt nettleie til din netteier, kommer i tillegg til denne prisen.

Kilde: Hafslund Hedging