Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny
Til bedrift

Hva er nettleie?

Nettleien går til det lokale nettselskapet og skal dekke din netteiers kostnader for strømtilførselen til hjemmet ditt, samt drift og vedlikehold av strømnettet i ditt område. 

Nettleien er sammensatt av en fast del (fastledd) og en variabel del (energiledd). Fastleddet er det samme uansett hvor mye strøm som blir brukt, mens energileddet varierer med energiforbruket. I tillegg kommer offentlige avgifter som forbruksavgift, avgift til Enova og merverdiavgift. Du kan lese mer om nettleie her.

Det finnes bare ett nettselskap i hvert område, og kundene kan derfor ikke velge nettselskap. Strømleverandør står man derimot fritt til å velge.

Har du spørsmål om nettleien anbefaler vi at du kontakter din lokale netteier.